Dobili smo upit od više takmičara sa pitanjem , dali može da se na kapi upiše imem sem loga i broja. Dobili smo odgovor da može i dodatna štampa i pojedinačna priprema iznosi

 150,00 dinara na obe strane.

Klubovi

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

   

   

 

 

SAVEZ ZA DALJINSKO-MARATONSKO I MASTERS PLIVANJE SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2020-06-01 06:11:40