Na osnovu člana 46.Stav 2. Statuta SDMMPS Predsednik SDMMPS Kojić Mihajlo saziva,

Redovnu  Skupštinu Saveza,

koja će se održati dana 21.decembra 2019.godina u 13,15 (posle takmičenja) u Subotici na bazenu Dudova šuma.

Predloženi Dnevni red je,

1.Izveštaj o radu,

2.Razno

Klubovi

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

   

   

 

 

SAVEZ ZA DALJINSKO-MARATONSKO I MASTERS PLIVANJE SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2020-01-25 20:56:19