Obzirom da su se stekli uslovi za održavanje takmičenja  SRB OPEN WATER CUP 2020.god.nastavlja se licenciranje.

Licenca za 2020 godinu je 1.800,00 din.za već licencirane a 2.000,00 din za novolicencirane, i uplaćuje se na TR Saveza DMMPS broj 

160-930347-16 

Napominjemo da će se ubuduće bodovanje vršiti odmah po završetku trka, a pravo bodovanja će imati samo takmičari koji su se licencirali.

 

 

Klubovi

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

   

   

 

 

SAVEZ ZA DALJINSKO-MARATONSKO I MASTERS PLIVANJE SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2021-01-15 21:08:04