ORGANIZATOR: PK „MARATHON” Bačka Topola uz podršku PLIVAČKOG SAVEZA SRBIJE i SAVEZA ZA DALJINSKO – MARATONSKO I MASTERS PLIVANJE SRBIJE.


Merenje vremena: Poluautomatski i Ručno.

Datum održavanja: Subota 4.juli 2020. Godine.

Vremenski uslovi: Temperatura vazduha oko 28, temperatura vode oko 25

Trke:
-Revijalna trka
-16.Topolski maraton 3.km-10-Otvoreno prvenstvo Srbije u masters plivanju na otvorenim vodama
. -14.Otvoreno prvenstvo SDMMP Srbije u plivanju na otvorenim vodama 5000m
Kotizacija za svaku pojedinačnu trku iznosi 1.000,00 dinara.osim
revijalne trke Svaki prijavljrni takmičar glavnih trka dobijaju šestopanelni brušeni kačket sa vezom,guaranu i dva dojpak soka. i obezbedjen je ručak.
Obezbedjeno je voće i voda za takmičare
Uplata na tekući račun 160-930347-16 ili na licu mesta.

Pravo nastupa imaju svi prijavljeni domaći i strani takmičari bez ograničenja radi promocije plivanja na otvorenim vodama u Republici Srbiji. Svaki takmičar nastupa na sopstvenu odgovornost, što potvrdjuje sopstvenim potpisom na izjavi o odricanju od odgovornosti. Maloletne osobe nastupaju uz saglasnost roditelje ili staratelja

Molimo da se što pre prijavite radi obezbedjenja broja paketa Prijave slati najkasnije do 03.07.2020. preko linkova
3.km
http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/index.php?ajdi_utrke=148
5.km
http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/index.php?ajdi_utrke=149

Kategorije: U svakoj trci postoji muška i ženska kategorija kao i sledeće starosne kategorije:
Kategorija Godine života
1 -10 11 45 – 49
2 11 - 12 12 50 – 54
3 13 – 14 13 55 – 59
4 15 – 16 14 60 – 64
5 17 – 18 15 65 – 69
6 19 – 24 16 70 – 74
7 25 – 29 17 75 – 79
8 30 – 34 18 80+
9 35 – 39
10 40 – 44

Nagrada: Medalje po kategorijama, pehari za apslolutne pobednike

SATNICA:
08:30 – 09:30 – Prijave za takmičenje, tehnički sastanak i obavezan lekarski pregled
09:30 – Revijalna trka i otvaranje takmičenja
09:50 – Poslednji poziv takmičarima za ulazak u vodu za trku na 5000m
10:00 – Start trke na 5000m
12:00 – Start trke na 3000m
13:30 – Proglašenje pobednika
14:00 - Ručak

Smeptaj: Organizator ne obezbedjuje smeštaj. Smeštaj se može rezervisati u Restoranu CIHA Bačka Topola 060-3506-623 i GURMAN Bačka Topola 024-714-873. Osim toga na raspolaganju su Hotel Zobnatica I Hotel Biser Panonija 024-725-007 

Klubovi

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

   

   

 

 

SAVEZ ZA DALJINSKO-MARATONSKO I MASTERS PLIVANJE SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2020-08-08 14:33:15