Vesti 2019 - NEW!

PROPOZICIJE I PROTOKOL 11.08.19.
ČETVRTI MEDJUNARODNI BEOGRADSKI PLIVAČKI MARATON "ADA MEĐICA"
ORGANIZATOR: Savez za Daljinsko-maratonsko i masters plivanje Srbije i udruženje Ljubitelji Save i Dunava "Ada Međica"
Datum održavanja: 11.08.19.(nedelja)
Program:11.08.19.godine SRB-OPEN WATER CUP 2019. 4.BEOGRADSKI PLIVAČKI MARATON "ADA MEĐICA" 1.25km -2,5 km i 5 km

KATEGORIJE SVIH TRKA:
1 -10       11 45 – 49
2 11 - 12 12 50 – 54
3 13 – 14 13 55 – 59
4 15 – 16 14 60 – 64
5 17 – 18 15 65 – 69
6 19 – 24 16 70 – 74
7 25 – 29 17 75 – 79
8 30 – 34 18 80+
9 35 – 39
10 40 – 44

Satnica:
9.00-11:00 upis takmičara, uplata kotizacije u iznosu od 800.00 dinara i lekarski pregled.Svaki takmičar potpisuje izjavu o odricanju odgovornosti u slučaju nepredvđenih okolnosti u toku trke.
11.10-Tehnički sastanak
11.30-Otvaranje takmičenja - Defile učesnika, intoniranje himne i podizanje zastave Republike Srbije
11.45-Prvi poziv za ulazak u vodu,
11.50-drugi poziv za ulazak u vodu,
11.55-priprema za start,
12.00-start
12.45-očekivani dolazak prvih takmičara,

Dužina:1250metar,2500metara I 5000metara.
Staza:Takmičenje se održava na ostrvu Ada Međica u Beogradu. Početak trke na špicu ostrva nizvodno. Pliva se jedna duzina nizvodno od 1250metara,pun krug oko Ade Međice od 2500 metara i dva kruga od 2500 metara što iznosi 5000 metara. Trke se boduju za SRB-OPEN WATER CUP 2019. deo A grupe GRAND PRIX OWS INTERNATIONAL I za kup GSS (Global Swim Series )s tim da maksimalan broj bodova za trku od 1250 iznosi 150, za 2500 m iznosi 200, a za 5000m iznosi 250 bodova.Obzirom da je na programu više trka raznih distanci omogućen je učesnicima izbor shodno njihovim mogućnostima.Za distancu na 5.km uveden je vremenski limit od 30.minuta od prvoplasiranog .Posle toga glavni sudija će zaustaviti trku . Staza je ucrtana na planu takmičenja.Temperatura vode je po visegodisnjem proseku 25 stepeni .
Kotizacija iznosi 800 dinara ili 8.eura za svaku trku.
Camac za prevoz plivaca I gostiju ,krece od 8.00h sa pontona Ade Medjice u bloku 44.
14.30 -proglašenje pobednika – počasni predsednik maratona gospodin Dan Tana uručiće medalje pobednicima po kategorijama, i pehare, diplome kao i robne i novčane nagrade za tri apsolutna pobednika u ženskoj i muškoj kategoriji. Novcana nagrada na 5000metara u iznosu od 500eura za prvo mesto,300eura za drugo mesto i 200eura za trece mesto. novcana nagrada na 2500metara u iznosu od 200eura za prvo mesto, 150 eura za drugo i 100 eura za treće mesto.
Svi takmičari koji isplivaju maraton dobiće medalje za isplivan maraton,medalje po kategorijama i plivacke kape.
Posle sledi ručak i kulturno - zabavni program.
Za ručak će se pobrinuti Udruženje Ade Međice.

PRIJAVNI LINKOVI
1,25 KM
http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/index.php?ajdi_utrke=99
2,5.KM
http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/index.php?ajdi_utrke=100
5.KM
http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/index.php?ajdi_utrke=101


PROPOSITIONS AND PROTOCOL 11.08.2019.

THE FORTH INTERNATIONAL BELGRADE SWIMMING MARATHON ‘ADA MEDJICA’
ORGANIZER: Alliance for Long-distance, marathon and masters swimming of Serbia and Association of Sava and Danube lovers ‘Ada Medjica’.
Date of event: 11.08.2019.(Sunday)
Programme: 11.08.2019. SRB-OPEN WATER CUP 2019. THE FORTH BELGRADE SWIMMING MARATHON ‘ADA MEDJICA’ 1.25.km – 2,5km and 5 km

RACE CATEGORIES :

1 -10 11 45 – 49
2 11 - 12 12 50 – 54
3 13 – 14 13 55 – 59
4 15 – 16 14 60 – 64
5 17 – 18 15 65 – 69
6 19 – 24 16 70 – 74
7 25 – 29 17 75 – 79
8 30 – 34 18 80+
9 35 – 39
10 40 – 44

Timetable:
10.00 -11.00 - participants’ registration, payment of RSD 700.00 registration fee, and medical examination. Each competitors signs a realise of liability form in case of unforeseen circumstances during the race.
11.10 - Team meeting
11.30 - Opening ceremony – Opening ceremony march of participants, intonation of the anthem and raising the flag of the Republic of Serbia
11.45 - The first invitation to enter the water,
11.50 - The second invitation to enter the water,
11.55 - Preparation for the start,
12.00 - start
12.45- expected arrival of the first competitors

Length: 2500 meters
Swimming trail: The competition will be held on the island of Ada Međica in Belgrade. The beginning of the race is on the island’s peak downstream. Competitors are swimming one length which is 1250meters downstream, a full circle around Ada Međica, which is 2500meters and two rounds of 2500meters, which is in total 5000meters. These races are counted for SRB-OPEN WATER CUP 2019 part A of GRAND PRIX OWS INTERNATIONAL and for the GSS Cup(Global Swim Series), where the maximum number of points for the race of 1250m is 150, for 2500m is 200, and for 5000m 250 points. The trial is marked in the competition plan. The temperature of the water is 25 degrees according to the perennial average.

14:30 - Winner announcement – Honorary President of the Marathon, Mr. Dan Tana, will give medals to the winners by categories, together with cups, diplomas as well as commodity and cash prizes for three absolute winners in the women’s and men’s categories. Cash prize for 5000meter is in the amount 500eur for the first place, 300eur for the second place and 200eur for the third place. Cash prize for 2500meter is in the amount of 200eur for the first place, 150euros per second and 100euros for the third place. All marathon competitors will receive medals, medals by categories and swimming caps.
Afterwards, a lunch and entertainment programme will follow.
The Association ‘Ada Međica’ will take care of the lunch. All participants, guests, journalists, and friends of the marathon will get the famous Sava’s beans.
DJ and music band (guitar and accordion) will be in charge for music programme.
On the same day, the Association of Sava and Danube lovers ‘Ada Međica’ celebrates its 57th birthday, so two great and beautiful things will be celebrated at the same time.

APPLICATION LINK
1,25 KM
http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/en/index.php?ajdi_utrke=99
2,5,KM
http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/en/index.php?ajdi_utrke=100
5.KM
http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/en/index.php?ajdi_utrke=101

 

TANDERBAL-19. PLIVAČKI MARATON NA TISI IZAZOV
BEČEJ – 3000m
TRKE SE BODUJU U OKVIRU SRB OPEN WATER CUP-a I Global Swim Series.
1. ORGANIZATOR: TO Bečej, Lokalna samouprava i Savez DMMPS
2. MESTO ODRZAVANJA: ВЕČЕЈ , obala tise u Bečeju PIVARAC kamp
3. VREME ODRŽAVANJA: 04.08.2019. (NEDELJA) 10h ( START)
4. MERENJE VREMENA: Ručno
5. PRAVO UČEŠ ĆA: Domaći i strani plivači, оbа pola
6. PRIJAVE: OD 8h-9h

Preko LINKA
200.m
http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/index.php?ajdi_utrke=118
3.000 m
http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/index.php?ajdi_utrke=117
ili izuzetno najkasnije 1,5.sat pre početrka trke
7. STARTNINA: 800.00 RSD, takmičari prve trke ne plaćaju startninu BUBAMARE

8. START: u 10.h
9. CILJ: Plaža u BEČEJU КАFЕ RESTORAN PIVARAC
10. SVАKI ТАКМIČАR NASTUPА NA SVOJU ODGOVORNOST uz potpisivanje izjave o odricanju od odgovornosti.
11.NAGRADE: Za prva tri plasirana takmičara u svim kategorijama predvidjene su medalje, а apsolutnim pobednicima, u muškoj i ženskoj konkuгenciji, na trku
3000m dodeljuju se pehari
PRVA ТRКА: BUBAMARE, КATEGORIJA: А - 2010 i mladi -200m
DRUGA ТRКА:3000m PO КАTEGORIJAMA SRB OPEN WATER CUP-A
12.13 h-GIRLANDA (Ljudski lanac na Tisi)

 

Prevoz za takmičenja u Herceg Novi i Bileću organizovan je kao što smo objavili iz Novog Sada.Polazak je sa železničke stanice kod lokomotive u petak 26.07.2019.godine u 17 h.Prevoznik je Dunavprevoz.Za sada spisak putnika  je sledeći,

  PUTNICI ZA H.NOVI
   
1 Karolina Hasnosi Tot
2 Erne Hasnosi Tot
3 Ilonka Hasnosi Tot
4 Kojic Mihajlo
5 Fermanovic Borivoje
6 Fermanovic Bojana
7 Ildika Pesti
8 Ivet Pesti
9 Erik Pesti
10 Dragan Popovic
11 Aniko Jablan
12 Ana Vukičević
13 Vasic Sasa
14 Sara Petroviç
15 Ivana Zaric
16 Aleksandar Andjelc
17 Milan Milojevic
18 Špiro Jovović
19 Srdjan Stefanovic
20 Istvan Priboj
21 Luka Nikolić
22 Zoran Zivlak
23 Etelka Mesaros
24 Reka Varga
25 Robert Varga

Ukoliko ima još zainteresovanih mogu se javiti večeras do 23,00.

 

 ORGANIZATORI: Plivački klub „Čačak“, „Turistička organizacija Čačka“,
SC „Mladost“, Mesna zajednica Ovčar Banja
 MESTO ODRŽAVANJA: Ovčar Banja, Zapadna Morava
 DATUM ODRŽAVANJA: 02. avgust 2019. godine
 PRAVO UČEŠĆA: domaći i inostrani plivači oba pola
 PRIJAVE TAKMIČARA: Online preko linka
2,5 km
http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/index.php?ajdi_utrke=126
500m
http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/index.php?ajdi_utrke=127
ili izuzetno na dan trke u Ovčar Banji od 10 do 1130 časova
 KOTIZACIJA: 500,00 dinara (za trku 2500m), uplata prilikom prijave na dan takmičenja
 START: Trka zadovoljstva (500m) u 12 časova od vikend naselje Trbovac
Maratonska trka (2500m) u 13 časova letnja bašta restorana „Dom“
 CILJ : letnja bašta restorana „Dom“ u Ovčar Banji (obe trke)
 PROGLAŠENJE POBEDNIKA : u 1530 časova letnja bašta restorana „Dom“ u Ovčar Banji
 KATEGORIJE:
Trka zadovoljstva (500m) – Žene, muškarci
Maratonska trka 2500m - Žene, muškarci : do 10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-24 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+

 NAGRADE: za pobednike obe trke po kategorijama, medalje i diplome,
Apsolutni pobednici glavne maratonske trke (2500m) novčane nagrade:
I mesto M/Ž 12 000 dinara;
II mesto M/Ž 8 000,00 dinara
III mesto M/Ž 6 000 dinara;

 TAKMIČARI NASTUPAJU NA SOPSTVENU ODGOVORNOST I POTPISUJU IZJAVU O ODRICANJA OD ODGOVORNOSTČačak 23. 7. 2019. god.
Dragan Savković 063 111 666 3
SC „Mladost“ Čačak
Goran Nikolić 064 64 46 053
Turistička organizacija Čačka

Obaveštavamo plivače da se prijava za Kanjiški maraton vrši preko sajta www.trka.rs/event/135 i traje do ponedeljka, kao i period za kompletiranje vaših prijava (uplata). Posle navedenog roka možete se prijaviti i na licu mesta ,ali startni paket neće sadržati majicu našeg takmičenja. Pročitajte propozicije na www.maratonkanjiza.rs

Versenykiírás-Madjarski                         Propozicije-Srpski


Dobrodošli ❤

Molimo sve zainteresovane za organizovani prevoz za Herceg Novi i Bileću, da preko maila

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

isti rezervišu.

REZERVACIJA SE SMATRA POTVRDJENOM DOBIJANJEM POVRATNOG MAILA OD SAVEZA 

Broj mesta  je ograničen.

Polazak za Herceg Novi i Bileću je u 17.h od lokomotive sa železničke stanice u Novom Sadu dana 26.07.2019.(PETAK).Povratak iz Bileća je 28.07.2019.(NEDELJA) u popodnevnim časovima.

Klubovi

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

   

   

 

 

SAVEZ ZA DALJINSKO-MARATONSKO I MASTERS PLIVANJE SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2019-11-17 18:40:30