Predsednik Saveza  Kojić Mihajlo  telefon:+38163506187
Generalni sekretar Saveza  Agbaba Djordje  telefon:+381613040200

Upravni odbor:

 Predsednik UO  Kojić Mihajlo  telefon:+38163506187
 Član UO  Jovanović Milan  telefon:+381655541757
 Član UO   Tešić Radovan  telefon:+381638690860
 Član UO   Hasnoši Tot Erne   telefon:+381666919931
 Član UO   Duduković Nedeljko  telefon:+381638294649
 Član UO   Jović Nenad  telefon:+38163361076
 Član UO   Major Marta  telefon:+38163539823
 Član UO  Djordjević Dragan  telefon:+381637294595

Stručni savet:

 Predsednik  Jović Nenad  telefon:+38163361076
 Član  Jovanović Milan  telefon:+381655541757
 Član  Jakšić Milorad  telefon:+381638878733

Nadzorni odbor:

 Predsednik  Jablan Anika  telefon:+381606024304
 Član  Savčić Dušan  telefon:+381649934724
 Član   Hasnoši Tot Erne  telefon:+381666919931

Klubovi

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

   

   

 

SAVEZ ZA DALJINSKO-MARATONSKO I MASTERS PLIVANJE SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2018-08-16 23:36:34